Välkommen!

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKINSONISM.SE

 

Juridik - transportmedel

Det är viktigt att hitta strategier för att hantera vardagen. Ansvaret för samhällets resurser är uppdelade på bl a kommunen, regionen eller landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och staten. I kommunen delas ansvaret av olika förvaltningar. Det kan därför vara svårt att veta vilken myndighet man skall vända sig till för olika hjälpbehov.

 

En person med funktionshinder har enligt lag rätt att få hjälp med olika stödfunktioner. Stödfunktioner regleras i flera lagar bl a i Lagen om färdtjänst och i Lagen om riksfärdtjänst.

 

Syftet är att ge en bild så att det finns möjlighet att veta hur funtionshindrade kan få hjälp att förflytta sig i samhället.

 

 

  • Färdtjänst

- Lag (1997:736) om färdtjänst

 

 

  • Riksfärdtjänst

- Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

 

 

  • Bilstöd

- Förordningen om bilstöd till personer med funktionshinder, SFS 1988:890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                            |    STARTSIDAN    |    DIAGNOS    |    JURIDIK    |    VÅRD/OMSORG    |    FORSKNING    |

 ______________________________________________________________________________________________________________________________