Välkommen!

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKINSONISM.SE

 

Juridik

Hjälp och stöd, det är viktigt att hitta strategier för att hantera vardagen. Ansvaret för samhällets resurser är uppdelade på bl a kommunen, regionen eller landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och staten. I kommunen delas ansvaret av olika förvaltningar. Det kan därför vara svårt att veta vilken myndighet man skall vända sig till för olika hjälpbehov.

 

 

Socialtjänstlagen - SoL

 

Kommunen beviljar hemtjänst till den som har behov av hjälp i hemmet.

Det blir allt vanligare att hemtjänsten erbjuds kunden genom olika kundvalsmodeller. Kontakta din kommun för mer information om vad som gäller i ditt fall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                            |    STARTSIDAN    |    DIAGNOS    |    JURIDIK    |    VÅRD/OMSORG    |    FORSKNING    |

 ______________________________________________________________________________________________________________________________