Välkommen!

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKINSONISM.SE

 

Juridik

Hjälp och stöd, det är viktigt att hitta strategier för att hantera vardagen. Ansvaret för samhällets resurser är uppdelade på bl a kommunen, regionen eller landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och staten. I kommunen delas ansvaret av olika förvaltningar. Det kan därför vara svårt att veta vilken myndighet man skall vända sig till för olika hjälpbehov.

 

 

Lag om assistansersättning - LASS

 

DET ÄR KUNDEN SOM VÄLJER

Marknaden för personlig assistans i privat regi började växa fram i samband med den nya lagen om personlig assistans från 1993. Personlig assistans finansieras av offentliga medel och kallas assistansersättning. Kommunen ansvarar för assistansersättning för upp till 20 timmar per vecka (LSS). Ersättning för stöd som överstiger 20 timmar per vecka utbetalas av Försäkringskassan (LASS).

 

TJÄNSTER FRÅN ASSISTANSFÖRETAG

Den som är i behov av personlig assistans får själv välja vem som ska vara arbetsgivare åt assistenterna. Det kan vara kommunen, ett kooperativ, ett assistansföretag eller kunden själv. Företag som erbjuder personlig assistans hjälper ofta till med rekryteringar och sköter arbetsgivaransvaret samt förmedlar vikarier vid behov. Erbjudandet utgår alltid från att underlätta för kunden som vill få personlig utformning av och inflytande kring sitt assistansbehov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                            |    STARTSIDAN    |    DIAGNOS    |    JURIDIK    |    VÅRD/OMSORG    |    FORSKNING    |

 ______________________________________________________________________________________________________________________________