Välkommen!

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKINSONISM.SE

Diagnos MSA = Multipel systematrofi

De flesta som drabbas av atypisk Parkinsonsjukdom har oftast under något eller några år haft diagnosen Parkinsons sjukdom, men fått ytterligare symtom som inte är representativa för denna sjukdom. Dessa symtom utgör ”Plus eller atypiska fynd” jmf med vanlig Parkinsons sjukdom.

 

Medelålder vid debut ca 50 år. Man talar om två olika typer beroende på vilka system i hjärnan som är mest påverkade. ”Borde” vara ca 2 000 personer varav 1 000 som fått sin diagnos. MSA-P 80% och MSA-C 20%.

1.       MSA-P = Övervägande parkinsonistiska symtom, störning i det dopaminproducerande (Striatonigranal) systemet.

2.       MSA-C = påverkan på de system i lillhjärnan (Cerebellum) som styr precision och koordination av rörelserna.

Symtom som kan förekomma

·         parkinsonism

·         nedsatt rörelseförmåga

·         stelhet och kramper (dystonier) främst i nackmuskulaturen, smärta

·         koordinationssvårigheter av rörelseförmågan (ataxi)

·         snabba små muskelryckningar (myoklonier) främst i armarna

·         falltendens

·         lågt blodtryck / blodtrycksfall (ortostatism)

·         svimningstendens

·         kalla ”blåa” händer beroende på dålig genomblödning i den minsta blodkärlen

·         urininkontinens / svårigheter att tömma blåsan

·         förstoppningstendens

·         nedsatt sexuell lust, tidig impotens hos män

·         talpåverkan

·         kram i stämbanden

·         tugg- och sväljningssvårigheter

·         sömnproblem

·         depression

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                            |    STARTSIDAN    |    DIAGNOS    |    JURIDIK    |    VÅRD/OMSORG    |    FORSKNING    |

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Läkar blogg

 

  • MSA forum