Välkommen!

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKINSONISM.SE

Diagnos

De flesta som drabbas av atypisk Parkinsonsjukdom har oftast under något eller några år haft diagnosen Parkinsons sjukdom, men fått ytterligare symtom som inte är representativa för denna sjukdom. Dessa symtom utgör ”Plus eller atypiska fynd” jmf med vanlig Parkinsons sjukdom.

 

    

Parkinson Plus/Parkinsonism/Atypisk Parkinson

 

Andra neurologiska sjukdomar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                            |    STARTSIDAN    |    DIAGNOS    |    JURIDIK    |    VÅRD/OMSORG    |    FORSKNING    |

 ______________________________________________________________________________________________________________________________