Välkommen!

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKINSONISM.SE

Att få en kronisk sjukdom innebär att man går igenom olika faser med ett varierande omvårdnadsbehov och frågor uppstår – vart skall vi vända oss, var kan vi få hjälp och vilken sorts hjälp kan vi efterfråga? Frågorna hopar sig och problemen kan ibland tyckas vara oöverstigliga och råd och vägledning saknas.

Frågorna och okunskapen är inte bara ett problem för den drabbade och dess anhöriga utan även för vårt samhälles instanser. Syftet med WWW.PARKINSONISM.SE är att vara knyt- och informationspunkten i samhället för de som kommer i kontakt med Parkinsonism (Atypisk Parkinson, Parkinson plus).

let är att:

  • Forskning skall publiceras
  • SoL-, LSS- och LASS handläggare skall finna information
  • Drabbade och anhöriga skall finna och utbyta information
  • Forum skall etableras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Martin Rydmark 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                  |    STARTSIDA    |    DIAGNOS    |    JURIDIK    |    VÅRD/OMSORG    |    FORSKNING    |    PARTNERS    |

 ______________________________________________________________________________________________________________________________